เงื่อนไขการค้นหา
  • Sandee property เมื่อ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 17:16 น.
  • 1,586 view

ราคาเฉลี่ยบ้านพักต่างอากาศและที่ดินเปล่าเขาใหญ่

สถานที่ ที่เหมาะแก่การพักผ่อน หลายคนคงคิดถึงบริเวณ เขาใหญ่ ซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพฯมาก ทำให้ตลาดที่อยู่อาศัยในบริเวณเขาใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงและกำลังเป็นที่ต้องการอยู่ในขณะนี้ จากการสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยในเขาใหญ่ ของฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล

     เมื่อพูดถึงสถานที่ ที่เหมาะแก่การพักผ่อนมากๆ หลายคนคงคิดถึงบริเวณ เขาใหญ่ ซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพฯมาก ทำให้ตลาดที่อยู่อาศัยในบริเวณเขาใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงและกำลังเป็นที่ต้องการอยู่ในขณะนี้ จากการสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยในเขาใหญ่ ของฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยพบว่าตลาดที่อยู่อาศัย บริเวณเขาใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้นจากในอดีตอย่างเห็นได้ชัดสังเกตได้จากการที่โครงการจัดสรรที่ดินเปล่าแบ่งขาย และโครงการบ้านพักตากอากาศมีการเปิดขายมากกว่าโครงการอาคารชุดในช่วงก่อนปีพ.ศ.2555 แต่ว่าหลังจากปีพ.ศ.2554 เป็นต้นมามีโครงการอาคารชุดเปิดขายเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

   จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าบ้านตากอากาศ (ปี2555 ราคาขายอยู่ที่ 9.79 ล้านบาท/ยูนิต), (ปี 2556เพิ่มขึ้นเป็น 12.40ล้านบาน เพิ่มขึ้น 27%, (ปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 12.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% )

     ส่วนราคาที่ดิน ในปี 2555 ราคาอยู่ที่ 9,750 บาท/ตารางวา ,(ปี 2556 ราคา 11,000 บาท/ตารางวา เพิ่มขึ้น 13%),(ปี 2557 ราคาอยู่ที่ 12,150 บาท/ตารางวา เพิ่มขึ้น 10%)