เงื่อนไขการค้นหา
  • Moo We เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:15 น.
  • 3,397 view

โครงการทางหลวงเส้นทางใหม่ เชียงใหม่-ลำพูน โอกาสใหม่วงการอสังหาฯ

อีกหนึ่งสัญญาณที่จะสามารถกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูนได้อย่างรวดเร็ว เมื่อกรมทางหลวง มีโครงการตัดถนนเชื่อมต่อระหว่าง เชียงใหม่ – ลำพูน เส้นทางใหม่ ผ่าน 4 อำเภอ 10 ตำบล ของเชียงใหม่และลำพูน

เชียงใหม่และลำพูน กำลังจะมีเส้นทางสายใหม่เกิดขึ้นอีกหนึ่งเส้นทาง ซึ่งเส้นทางนี้เกิดขึ้นตามแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง และการพัฒนาเมืองลำพูน-เชียงใหม่ในฐานะเมืองแฝด ที่จะมีการพัฒนาควบคู่กันไปเพื่อเสริมศักยภาพในการใช้งานพื้นที่และพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองจังหวัดไปพร้อมๆ กัน แม้ว่าในปัจจุบันจะมีเส้นทางคมนาคมระหว่างสองจังหวัดนี้หลายเส้นทางแล้ว แต่ก็ยังมีความจำเป็นต้องเพิ่มเส้นทางการคมนาคมเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับแผนงานพัฒนาในอนาคต เพื่อให้อยู่ในทำเลที่สะดวกในการเดินทาง สามารถสร้างถนนที่มีความกว้างและสะดวกในการใช้และใช้ระยะเวลาในการเดินทางให้น้อยที่สุด เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เส้นทางใหม่นี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสม เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อ ผู้คน สิ่งแวดล้อม รวมถึงโบราณสถานให้น้อยที่สุด รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่จะได้รับผลกระทบ พื้นที่ๆ ได้รับการศึกษามีระยะทางประมาณ 19.4 กิโลเมตร ผ่าน 10 ตำบล ของ 4 อำเภอ ในทั้งสองจังหวัด ได้แก่ ต.ป่าแดด ใน อ.เมืองเชียงใหม่ ต.สันผักหวาน ต.สบแม่ข่า ต.บ้านแหวน ต.ขุนคง ใน อ.หางดง ต.ขัวมุง ต.สันทรายมหาวงศ์ ใน อ.สารภี ของจังหวัดเชียงใหม่ และ ต.เหมืองง่า ต.ประตูป่า ต.ในเมือง ของ อ.เมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งในขณะนี้ได้สรุปแนวเส้นทางออกมาดังภาพประกอบ แต่อย่างไรก็ดียังต้องมีการศึกษาและสรุปผลต่อไป เมื่อโครงการถนนเส้นนี้เกิดขึ้น แน่นอนว่าจะส่งผลต่อภาคธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนแน่นอน เนื่องจาก ราคาที่ดินที่ถนนเส้นใหม่นี้ตัดผ่านจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับราคา และความน่าสนใจอีกอย่างของถนนเส้นนี้คือ เป็นนอกจากจะเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างจังหวัดที่สามารถร่นระยะเวลาการเดินทางให้สั้นลงแล้ว มันยังเป็นถนนที่เชื่อมต่อถนนวงแหวน รอบใน รอบกลาง และถนนวงแหวนรอบนอก ของเชียงใหม่ เชื่อว่าจะกลายเป็นถนนเส้นหลักอีกเส้นทางที่มีความสำคัญ ซึ่งเป็นไปได้มากว่าจะทำให้ที่ดินในบริเวณโครงข่ายของถนนได้รับความสนใจมากขึ้น ภาคธุรกิจอสังหาฯ ควรติดตามโครงการนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อหาโอกาสใหม่ๆ เพราะโครงการนี้เป็นหนึ่งในโอกาสที่จะช่วยพลิกฟื้นสภาพอสังหาริมทรัพย์ของทั้งเชียงใหม่และลำพูนได้ ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและการดำเนินการของโครงการเพิ่มเติมได้ที่ website chiangmai-lamphun.com ภาพประกอบจาก : chiangmai-lamphun.com