เงื่อนไขการค้นหา
  • Moo We เมื่อ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 08:34 น.
  • 1,780 view

ธุรกิจในกลุ่มอสังหาฯ อะไรจะขึ้นอะไรจะลงในปี 58

คาดการณ์แนวโน้ม ธุรกิจในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นใน ปี 58 ธุรกิจอะไรเชื่อว่าจะอยู่ในขาขึ้น และอะไรที่คาดว่าจะอยู่ในช่วงขาลง

อีกเพียงไม่กี่อาทิตย์ก็จะหมดปี 2557 เชื่อว่าเป็นอีกปีที่ธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ได้รับผลกระทบหนักจากปัญหาต่างๆ รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเมืองภายในประเทศ ปัญหาเศรษฐกิจโลก ปัญหาอสังหาริมทรัพย์บางประเภทที่อยู่ในภาวะ Oversupply สะสม เช่น อาคารชุด หรือ คอนโดมิเนียม ทีนี้มาถึงการคาดการณ์สถานการณ์ของธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 โดยอาศัยคาดการณ์กันจากพื้นฐานและแนวโน้มเศรษฐกิจที่เป็นมาและข่าวการดำเนินการโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีการวิเคราะห์ออกมาว่า ธุรกิจในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ แม้จะมีสถานการณ์ไม่ดีนักในปี 57 แต่ก็มีสัญญาณการฟื้นตัวอย่างน้อยในไตรมาสที่ 3 เมื่อพิจารณาดูร่วมกับปัจจัยบวกที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าการเดินหน้าโครงการพื้นฐานของภาครัฐ การตัดถนนโครงข่ายเชื่อมต่อแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่จะเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ การสร้างทางรถไฟรางคู่ โครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ ปัจจัยความนิ่งของการเมือง และการเข้าสู่ AEC ก็เป็นที่คาดการณ์กันว่า ปีหน้า ธุรกิจในกลุ่มอสังหาฯ บ้านเราดีขึ้นแน่ แต่... ไม่ใช่ทุกกลุ่ม เนื่องจากมีปัจจัยที่มีโอกาสเป็นปัญหาอยู่บ้าง ธุรกิจในกลุ่มอสังหาฯ ที่คาดว่าจะกลับมาอยู่ในขาขึ้น ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้าง , ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง ซึ่งจะได้รับอานิสงส์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างการคมนาคมพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐ , ตลาดและห้างค้าส่งค้าปลีกแถบชายแดน โดยเฉพาะจุดที่เป็นจุดผ่านแดน และทางผ่านที่เป็นจุดพักซึ่งเป็นผลดีจากการเข้าสู่ AEC, ธุรกิจท่องเที่ยว ,อสังหาฯ จุดแลนด์มาร์กใหม่กลางเมือง ชานเมือง และแถบชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นจุดที่จะมีความต้องการด้านอสังหาฯ และที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ธุรกิจในกลุ่มอสังหาฯ ที่คาดว่าจะอยู่ในขาลง ได้แก่ คอนโด ยังมีแนวโน้มจะอยู่ในขาลงต่อเนื่องจากปี 57 เนื่องจากมีปริมาณเกินความต้องการที่แท้จริงของตลาดอยู่มาก แต่เชื่อว่าจะสามารถปรับฐานเข้าสู่จุดสมดุลได้ในช่วงกลางๆ ปี 58 , ที่ดินนอกเขตเมือง หรือที่ดินที่อยู่ในภาคการเกษตร เว้นแต่ในจุดที่มีการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ใกล้หรือติดถนนเส้นตัดใหม่ในจุดที่น่าสนใจ อยู่ในบริเวณเส้นทางคมนาคม หรือจุดแลนด์มาร์กใหม่ๆ ทั้งนี่เนื่องจากปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ยังคงอยู่ เมื่อบวกเข้ากับปัญหาภัยแล้งที่คาดการณ์กันว่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี 58 ก็เป็นไปได้สูงว่าจะมีที่ดินในภาคการเกษตรอีกจำนวนหนึ่งที่ถูกขายออกมาเพราะเลิกทำการเกษตร แต่อย่างไรก็ตามด้วยปัจจัยบวกที่จะเกิดขึ้น รวมถึงความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายที่เริ่มกลับมา และกำลังซื้อ+ความต้องการที่แท้จริงโดยเฉพาะในเรื่องที่อยู่อาศัย และการพัฒนาอสังหาฯ ใหม่ๆ จะสามารถช่วยให้ธุรกิจในด้านอสังหาฯ ทั้งหมดกลับขึ้นมาคึกคักภายในปี 58 ได้อย่างแน่นอน !