เงื่อนไขการค้นหา
  • Moo We เมื่อ 10 มีนาคม 2558 เวลา 08:44 น.
  • 1,556 view

8 ขั้นตอนการซื้อที่ดินของผู้ประกอบการอสังหาฯ ที่นายหน้าและคนอยากขายต้องทราบ

นายหน้า หรือ เจ้าของ ที่ต้องการขายที่ดินให้กับผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาฯ รายใหญ่ หากว่าคุณต้องการจะติดต่อกับผู้ประกอบการ สิ่งแรกที่คุณควรทำความเข้าใจก็คือ ขั้นตอน หรือกระบวนการในการซื้อที่ดินของพวกเขา เพื่อที่คุณจะได้สามารถจัดหา หรือเลือกวิธีนำเสนอ ให้ตรงก

การขายที่ดินแบบยกแปลงใหญ่ๆ แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่นายหน้า หรือผู้ที่มีที่ดินผืนใหญ่แต่ไม่มีศักยภาพในการพัฒนาเองต้องการ เพราะการขายที่ดินได้เป็นผืนใหญ่ๆ หมายถึงปริมาณเม็ดเงินที่มหาศาล แต่อย่างไรก็ดีผู้ที่สามารถซื้อที่ดินแปลงใหญ่ๆ ย่อมไม่ใช่บุคคลทั่วไปที่ต้องการซื้อมาเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย แต่ส่วนมากเป็นบริษัทหรือผู้ประกอบการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ๆ จึงจะสามารถซื้อที่ดินแปลงที่มีเนื้อที่มากแบบนั้นได้ 


แน่นอนว่าคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องการขายที่ดินให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่แบบนี้ แต่... มักติดปัญหาอยู่ที่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีที่จะสามารถนำเสนอที่ดินให้ผู้ประกอบการเหล่านี้สนใจได้


สำหรับเรื่องนี้ หากว่าคุณต้องการจะติดต่อดีลใหญ่ๆ กับผู้ประกอบการอสังหาฯ สิ่งแรกที่คุณควรทราบก็คือ ขั้นตอน หรือกระบวนการในการซื้อที่ดินของพวกเขา  เพื่อที่จะได้สามารถจัดหา หรือหาวิธีนำเสนอให้ตรงกับความต้องการและเข้ากับขั้นตอนของพวกเขาได้


ขั้นตอนการซื้อที่ดินของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่

1.    กำหนดนโยบายการพัฒนาที่ดินของผู้ประกอบการ เรื่องนี้เป็นขั้นตอนแรกที่ผู้ประกอบการจะทำขึ้น คือ การเริ่มวางแนวนโยบายในการพัฒนาอสังหาฯ ว่าจะทำในแนวแบบไหน เช่น การสร้างคอนโดใกล้ทางรถไฟฟ้าใน กทม. หรือ การทำหมู่บ้านจัดสรรที่ใกล้ชิดธรรมชาติในเชียงใหม่ นโยบายนี้จะมาจากแนวการมองตลาดของบริษัทการค้นหากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะตามมาด้วยการหาที่ดินเพื่อสร้างตามนโยบาย


2.    หาข้อมูลที่ดิน
และการประกาศความต้องการออกไปเพื่อรับการเสนอขาย ทั้งส่งคนของบริษัทออกไปหาเอง หรือรับการเสนอขายจากนายหน้า หรือจากเจ้าของที่โดยตรง ซึ่งแน่นอนว่าการประกาศออกไปเพื่อต้องการข้อมูลที่ดินจำนวนมาก เพื่อที่จะได้มีโอกาสเลือกที่ดินที่ตรงกับนโยบายการพัฒนาที่ดินมากที่สุด 


3.    พิจารณาและคัดกรองข้อมูลที่ดิน
นี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการ เพราะข้อมูลที่ได้มาบางครั้งมีหลายแปลงที่มีการเสนอซ้ำซ้อน และบางครั้งอาจถึงขั้นมีผู้ปลอมแปลงให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง เพราะต้องการขาย และยังมีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายผังเมือง ประกาศอนุญาตและข้อจำกัดในการก่อสร้าง การเวนคืนที่ดินของรัฐ ระบบคมนามคม ฯลฯ.


4.    ลงพื้นที่สำรวจที่ดิน
ขั้นตอนนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ประกอบการพบที่ดินที่น่าสนใจและตรงกับความต้องการแล้ว ซึ่งส่วนมากจะเลือกเอาไว้หลายแปลง เพื่อเลือกแปลงที่ดีที่สุด จากนั้นส่งเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญลงพื้นที่เพื่อสำรวจดูพื้นที่จริงว่าเป็นไปตามที่ได้รับข้อมูลมา และมีสภาพของพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงอย่างไร


5.    พิจารณาศักยภาพของที่ดิน
แต่ละแปลงที่ไปสำรวจมา ขั้นตอนนี้เป็นการพิจารณาวิเคราะห์ลักษณะที่ดิน ทำเลที่ตั้ง พื้นที่ข้างเคียง โอกาสในอนาคต ราคาและมูลค่าเมื่อซื้อเทียบกับหลังพัฒนาเสร็จ แต่ขั้นตอนนี้ยังไม่ใช่การตัดสินใจ เป็นการทำในลักษณะรายงานเพื่อใช้เปรียบเทียบที่ดินแต่ละแปลงที่ไปสำรวจมา


6.    การพิจารณาตัดสินใจโดยทีมผู้บริหาร
หรือผู้รับผิดชอบโครงการการนั้นๆ ซึ่งจะพิจารณาว่าจะเลือกซื้อที่ดินแปลงใด จากทั้งหมดที่สำรวจมา โดยใช้ข้อมูลในขั้นการวิเคราะห์พิจารณาศักยภาพมาเป็นข้อเปรียบเทียบ ว่าแปลงไหนดีที่สุดตรงตามนโยบายการพัฒนา และให้ผลประโยชน์สูงสุด


7.    ลงพื้นที่และเจรจาซื้อขาย
เป็นการพบกันของทีมเจรจาซื้อกับนายหน้าและเจ้าของที่ดินเพื่อตกลงราคาและเงื่อนไขในการซื้อขาย


8.    ซื้อขายและโอนที่ดิน
 


ทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนการจัดหาและซื้อที่ดินของผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ที่เป็นนายหน้า หรือผู้ที่มีที่ดินแปลงใหญ่และต้องการขายให้กับบริษัทผู้พัฒนาอสังหาฯ ควรทราบและทำความเข้าใจก่อน เพื่อที่จะได้สามารถเสนอขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการขายได้ให้มากขึ้น