โครงการทาวน์เฮาส์ เชียงใหม่ 10 โครงการ

เริ่มต้น 2.30 ล้าน

The clover
ทาวน์เฮาส์

ป่าแดดเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่

S-Cape 4 The Corner
ทาวน์เฮาส์

หนองหารสันทรายเชียงใหม่

147 Avenue
ทาวน์เฮาส์

ช้างเผือกเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
เริ่มต้น 1.40 ล้าน

กาญกนกทาวน์ 1
ทาวน์เฮาส์

หนองผึ้งสารภีเชียงใหม่
เริ่มต้น 2.90 ล้าน

พรสวรรค์ (ท่ารั้ว)
ทาวน์เฮาส์

สันปูเลยดอยสะเก็ดเชียงใหม่

ดิ เออบาน่า 3
ทาวน์เฮาส์

ท่าศาลาเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
เริ่มต้น 2.00 ล้าน

ดิ เออบาน่า 4
ทาวน์เฮาส์

แม่เหียะเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่

โครงการเดอะโคลเวอร์ เชียงใหม่
ทาวน์เฮาส์

ป่าแดดเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่

ชื่นสุวรรณทาวน์โฮม 1
ทาวน์เฮาส์

หนองหอยเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่

บ้านเช่านิมมาน ทาวน์โฮม 3 ชั้น
ทาวน์เฮาส์

เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
"; $this->load->library('pagination'); $this->load->config('pagination'); $arrremove=array('&offset='.$this->input->get_post('offset'),'offset='.$this->input->get_post('offset').'&','&fsearch=fsearch','fsearch=fsearch&'); $config['base_url']=$this->input->server('PATH_INFO')."?". str_replace($arrremove,'',$this->input->server('QUERY_STRING')) ; $config['per_page'] = 12; $config['total_rows'] = @$projects['total']; $this->pagination->initialize($config); echo $this->pagination->create_links(); echo "
"; } ?>

ฟรี สำหรับเจ้าของโครงการ !

โครงการดี มีคุณภาพ ต้องเป็นที่รู้จัก...อย่าพลาดโอกาสที่จะมอบโครงการดี ๆ ของท่านให้เป็นที่รู้จัก
"เลือกบ้านด้วยทำเล ตัดสินใจด้วยข้อมูล" ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการตัดสินใจเลือกซื้อเช่าที่อยู่อาศัย บ้าน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม รวมถึงตึกแถวอาคารพาณิชย์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลข้างต้นนี้เป็นการรวมรวมจากโฮมไกด์ไลน์และสมาชิกโฮมไกด์ไลน์ เราจึงไม่สามารถรับรองความถูกต้องได้ทั้งหมด หากต้องการข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน กรุณาติดต่อโครงการได้โดยตรง หรือผ่านทางโปรไฟล์โครงการในเว็บโฮมไกด์ไลน์