เงื่อนไขการค้นหา...
เงื่อนไขการค้นหา

บ้านเดี่ยว จังหวัดเชียงใหม่

พบตามเงื่อนไขค้นหา 435 รายการ

ขาย/ให้เช่า ขาย 3.8 ล้าน
หนองจ๊อมสันทราย เชียงใหม่
ขาย 3,500 บาท/ตารางวา
สันป่าเปาสันทราย เชียงใหม่
ขาย 3,500 บาท/ตารางวา
สันป่าเปาสันทราย เชียงใหม่
ขาย 3.3 ล้าน บาท
สันกลางสันป่าตอง เชียงใหม่
ขาย 6.8 ล้าน บาท
แม่เหียะเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
ขาย 3.3 ล้าน บาท
หนองจ๊อมสันทราย เชียงใหม่
ขาย 2.176 ล้าน บาท
สันผักหวานหางดง เชียงใหม่
โดย บี
ขาย 2.176 ล้าน บาท
สันผักหวานหางดง เชียงใหม่
โดย บี
ขาย 3.2 ล้าน บาท
สันทรายน้อยสันทราย เชียงใหม่
ขาย 2.9 ล้าน บาท
สันผักหวานหางดง เชียงใหม่
ขาย 1.89 ล้าน บาท
น้ำบ่อหลวงสันป่าตอง เชียงใหม่
โดย kukung
ขาย 4.4646 ล้าน บาท
ช้างเผือกเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
โดย morakot suka