เงื่อนไขการค้นหา...
เงื่อนไขการค้นหา

บ้านเดี่ยว จังหวัดเชียงใหม่

พบตามเงื่อนไขค้นหา 423 รายการ

ขาย/ให้เช่า ขาย 1.3 ล้าน
ริมเหนือแม่ริม เชียงใหม่
โดย waen
ขาย 2.5 ล้าน บาท
สันทราย เชียงใหม่
โดย tawansunshine
ขาย 3.5 ล้าน บาท
สบเปิงแม่แตง เชียงใหม่
โดย Sasitorn
ขาย 3.6 ล้าน บาท
สันนาเม็งสันทราย เชียงใหม่
ขาย 10 ล้าน บาท
หนองแก๋วหางดง เชียงใหม่
ขาย 1.59 ล้าน บาท
หางดงหางดง เชียงใหม่
ขาย 25 ล้าน บาท
สันผีเสื้อเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
ขาย 1.7 ล้าน บาท
ต้นเปาสันกำแพง เชียงใหม่
โดย KaneJunG
ขาย 6.75 ล้าน บาท
สันกำแพง เชียงใหม่
ขาย 1.9 ล้าน บาท
สันกลางสันกำแพง เชียงใหม่
โดย Kun Keng
ขาย 2.49 ล้าน บาท
แม่ปูคาสันกำแพง เชียงใหม่
โดย Monchawat Artonk
ขาย