เงื่อนไขการค้นหา...
เงื่อนไขการค้นหา

ที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่

พบตามเงื่อนไขค้นหา 865 รายการ

ขาย 50,000 บาท
เชิงดอยดอยสะเก็ด เชียงใหม่
ขาย 3,500 บาท/ตารางวา
สันป่าเปาสันทราย เชียงใหม่
ขาย 500,000 บาท/ไร่
ห้วยแก้วแม่ออน เชียงใหม่
ขาย 250,000 บาท
เชิงดอยดอยสะเก็ด เชียงใหม่
ขาย 7.137 ล้าน บาท
บวกค้างสันกำแพง เชียงใหม่
โดย nakrob
ขาย 3.5 ล้าน บาท
เชิงดอยดอยสะเก็ด เชียงใหม่
ขาย 300,000 บาท/ไร่
ป่าเมี่ยงดอยสะเก็ด เชียงใหม่
ขาย 250,000 บาท
เชิงดอยดอยสะเก็ด เชียงใหม่
ขาย 3,500 บาท/ตารางวา
เชิงดอยดอยสะเก็ด เชียงใหม่
ขาย 250,000 บาท
เชิงดอยดอยสะเก็ด เชียงใหม่
ขาย 70,000 บาท/ไร่
ปิงโค้งเชียงดาว เชียงใหม่
ขาย 1.2 ล้าน บาท
ป่าป้องดอยสะเก็ด เชียงใหม่